Thông tin phim
Phần 6
Phần 5
OVA 4
OVA 3
Phần 4
Phần 3
OVA 2
Phần 2
OVA 1
Phần 1
Đấu Phá Thương Khung Phần 6
Đấu Phá Thương Khung Phần 6
Fights Break Sphere Seasons 6
Trạng thái: Tập 85 Vietsub HD
Sắp chiếu: Tập 86 + 87 Vietsub HD
Thời lượng: 104 Tập
Ngày cập nhật cuối: 24/02/2024 21:14:41
Nội dung phim

Nội dung phim Đấu Phá Thương Khung Phần 6:

Đấu Phá Thương Khung Phần 6, Đấu Phá Thương Khung Mùa 6, Đấu Phá Thương Khung Seasons 6, ĐPTK P6, Đấu Phá Thương Khung P6

Main: Tiêu Viêm

Vợ: Thải Lân (Mỹ Đỗ Toa), Huân Nhi

 

Hệ thống tu luyện:

  • Đấu Giả
  • Đấu Sư
  • Đại Đấu Sư
  • Đấu Linh
  • Đấu Vương
  • Đấu Hoàng
  • Đấu Tông
  • Đấu Tôn
  • Đấu Thánh
  • Đấu Đế

Bảng Dị Hỏa (23 loại)

1. Viêm Đế10. Cửu U Phong Viêm19. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
2. Hư Vô Thôn Viêm11. Cốt Linh Lãnh Hỏa20. Tu La Huyết Diễm
3. Tịnh Liên Yêu Hỏa12. Cửu Long Lôi Cương Hỏa21. Tái Sinh Viêm
4. Kim Đế Phần Thiên Viêm13. Quy Linh Địa Hỏa22. Vạn Thú Linh Hỏa
5. Sinh Linh Chi Diễm14. Vẫn Lạc Tâm Viêm23. Huyền Hoàng Viêm
6. Bát Hoang Phá Diệt Diễm15. Hải Tâm Diễm* Hóa Sinh Hỏa
7. Cửu U Kim Tổ Hỏa16. Hỏa Vân Thủy Viêm*Lưu Ly Liên Tâm Hỏa
8. Nghiệp Hỏa Hồng Liên17. Hỏa Sơn Thạch Diễm*Huyết Yêu Diễm Hỏa
9. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa18. Phong Lôi Phẫn Nộ Diễm*Tử Hỏa


Keywords:
Đấu Phá Thương Khung Phần 6
Fights Break Sphere Seasons 6