Thông tin phim
Thập Phương Võ Thánh
Thập Phương Võ Thánh
Shi Fang Wu Sheng (2023)
Trạng thái: Tập 4 Vietsub HD
Sắp chiếu: Tập 5 + 6 Vietsub HD
Ngày phát sóng: 10/11/2023
Ngày cập nhật cuối: 24/11/2023 20:39:03
Nội dung phim

Nội dung phim Thập Phương Võ Thánh:

Tận Thế hoang thổ, Thế Tông năm thứ ba, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Trung ương hoàng triều tan vỡ, các nơi quần hùng cắt cứ, môn phái độc lập. Ma môn yêu đảng giấu ở chỗ tối làm loạn, bang phái lẫn nhau chinh phạt, hỗn loạn không chịu nổi. Thiên tai liên tục, đại hạn, rét căm căm, mưa xối xả, nạn sâu bệnh, nhân dân khổ sở giãy dụa, khát cầu hi vọng cùng cứu rỗi. Đại loạn trong, các môn các phái dồn dập xuất thế, tranh cướp tài nguyên địa bàn, thành lập độc thuộc về tự mình thống trị. Có dã tâm người nỗ lực tịch quyển thiên hạ, thành lập vương triều, cũng có đại nghĩa người, ý đồ cứu lại muôn dân, xây dựng lại gia viên. Bắp thịt, võ đạo, tiên pháp, từng vị võ đạo cực hạn cường giả, ở truyền thuyết trong thu được dường như tiên phật danh hào. Ngụy Hợp nắm giữ có thể đột phá cảnh giới Phá Cảnh châu, xuyên qua loạn thế, từng bước một khai sáng thuộc về tự mình truyền thuyết.

Hệ thống :

+ Kình lực hệ thống: (Pháp sư hệ)
(mô phỏng Chân thú chiến kỹ, thiên phú thần thông)
Khí Huyết (Nhất huyết – Nhị huyết – Tam huyết)
Kình Lực
Đoán Cốt
Luyện Tạng
Chân cảnh (chân nhân)
+ Minh Cảm (Nhãn cảm - Nhĩ cảm - Tị cảm - Thiệt cảm - Xúc cảm)
+ Định Cảm (lần 1, lần 2 (Hóa cảnh), lần 3, lần 4, lần 5 (Toàn Chân chín bước - bước 1 2 3 4 5)
+ Phiêu Miểu thái (Toàn Chân chín bước - bước 6 7 8 9)
Ngự Khí (Tông sư)
.........
.........

+ Huyết Mạch hệ thống: (võ giả hệ)
( cướp Chân thú tinh huyết gia nhập tự thân, biến chân thú, huyết mạch Chân thú càng cao số lần cường hóa càng nhiều)
Khải Minh (Chuyển Huyết - Thuần Huyết - Ngưng Huyết)
Khai Thân
Đoán Cốt
Luyện Tạng
Chân huyết (La Hán năm tầng)
Thần Lực (Bồ Tát = Toàn Chân 1 - 5)
Kim Thân (Phật chủ = Toàn Chân 6 - 9)
Tông sư (sơ tâm, minh kính, viên mãn, vô thượng đại tông sư)

+ Kỵ Sĩ hệ:
Chiến sĩ (chín cấp)
Kỵ sĩ (5 đẳng)
Đại sư (hạ - trung – cao) = Tông sư

+ Yêu Ma:
Hạ cấp yêu ma - Hóa Hình yêu ma - Đại yêu ma - Yêu Vương ...

+ Tinh Uyên:
Tạp binh
Ô nhiễm thú
Cự thú binh
Khủng nhân (Tiên Hồng, Thâm Hồng, Hắc Viêm, Quân Chủ)
Chúa Tể

+ Khoa học Cơ giáp (Thực thể Thiết giáp) :
Âm Ba cấp (cấp 1, 2, 3) - (Rival - Ảnh Trùng - Bạo Phong) mười lần tốc độ âm thanh
Quang Chiếu cấp (cấp 4, 5, 6) = (Đại tông sư) (Bạch Kỳ - - ) (20 - 35 lần tốc độ âm thanh)
Liệt Biến cấp (hạ vị, trung vị, thượng vị ) (40 - 100 lần tốc độ âm thanh)
Thăng Hoa giả (Hạ vị - Nguyên Hạch - Chất Năng)
Bất Hủ giả
Hắc Viêm
Chân Quân (bán Quân Chủ) (nắm giữ Thần quyền) = bước 1 chân vào tầng 8
Đại Đế (= Quân Chủ)
Nguyên Quân (Chúng tinh chi mẫu)
Thiên Tôn
Nguyên Thủy Thiên Tôn


+ Sông Mẹ:
Binh Lính
Tướng cấp
Quân Đoàn cấp (= Bất Hủ)
Chân Linh
+ tiểu vị ( = Hắc Viêm cực hạn)
+ trung vị (= Quân Chủ)
+ thượng vị ( = Quân Chủ cực hạn)
?
……

*********

9 đại quỷ phong – 1 tầng 1 thế giới - ứng tu luyện giả
1. Oanh Tiếu phong – Chân Nhân cảnh
2.Triền Miên phong
3. Thống khổ phong
4. Thực Cốt phong - Tông Sư
5. Trùng Giảo phong - Đại tông sư
6. Nhiên Huyết phong - . . .
7. Trất Tức phong - . . .
8. Tà phong
9. Hư phong

Keywords:
Thập Phương Võ Thánh
Shi Fang Wu Sheng